Aktualności

Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

To słowa ślubowania, które złożyłam w dniu 07.05.2024.

Będą dla mnie drogowskazem.

  • Radna Miasta stołecznego Warszawy
  • Radna Miasta stołecznego Warszawy
  • Radna Miasta stołecznego Warszawy